x
 
  • Loading...
Over CIS

Comprehensive ICT Solutions, dat is waar de letters CIS voor staan. En dat is de basis van onze dienstverlening. Met ruim 150 ervaren en hooggekwalificeerde medewerkers werken we dagelijks aan vloeiende ICT-oplossingen voor middelgrote organisaties in het bedrijfsleven en lokale overheden. De bewezen succesvolle oprichters en MT-leden van CIS hebben ieder ruim 20 jaar ervaring, zijn complementair aan elkaar en kunnen terugvallen op een omvangrijk en waardevol netwerk. De kernactiviteit van CIS is het ontwerpen, implementeren en beheren van technische infrastructuren. Maar er is meer. We zeggen niet voor niks méér dan technische oplossingen in ICT. En daarin onderscheidt CIS zich van haar concurrenten.

ICT in dienst van uw organisatie

In de visie van CIS moet ICT altijd in dienst staan van de hogere doelen van een organisatie. Anders gezegd: ICT moet de mensen en middelen faciliteren om de organisatiedoelstellingen te realiseren. Niet de ICT zelf staat daarbij centraal, maar de bedrijfsprocessen binnen de organisatie.

Sneller, Efficiënter, betrouwbaarder, goedkoper

Hoe brengen we dat in de praktijk? Allereerst door hele goed te luisteren en te kijken naar het DNA van een organisatie. We gaan zoeken naar antwoorden op vragen als: hoe wordt er gewerkt, hoe zijn de bedrijfsprocessen ingericht, hoe is de logistiek georganiseerd, hoe is de verhouding tussen mensen en machines? Vervolgens kijken we samen naar de mogelijkheden om met de inzet van slimme ICT de bedrijfsprocessen sneller, efficiënter, betrouwbaarder of goedkoper te maken.

Één of meer stappen vooruit

Een belangrijke voorwaarde voor de oplossingen in ons portfolio is dat ze geen technische beperkingen opleggen. We willen immers altijd één of meer stappen vooruit kunnen zetten. Om opdrachtgevers meer flexibliteit, productiviteit en functionaliteit te bieden. Om sneller, goedkoper en beter te kunnen werken, ongeacht tijd, plaats of functionaliteit.

Verder kijken

'Méér dan technische oplossingen in ICT' betekent ook dat wij voorbij onze eigen schaduw durven te kijken. Bijvoorbeeld door klanten te ondersteunen op het snijvlak van ICT en bedrijfsprocessen, bij complexe projecten en door business consultancy aan te bieden. Daarnaast helpen wij klanten bij het selecteren en ontwikkelen van complexe webapplicaties, datacenter oplossingen en mobiele oplossingen op basis van nieuwe technologie. 

Transparant voor iedereen

Wat CIS extra bijzonder maakt, is de transparantie die in alle geledingen van de oraganisatie is terug te vinden. Zowel naar klanten als medewerkers. Wij maken voor iedereen inzichtelijk hoe ons verdienmodel eruit ziet. We gaan niet voor de snelle aanpak en snelle winst; we willen écht van toegevoegde waarde zijn voor onze klanten. En we laten onze medewerkers vervolgens meedelen in de waarde die zij zelf creëren. Niet alleen in financieel opzicht, ook op het gebeid van kennis en opleidingen. We zijn ervan overtuigd dat die aanpak leidt tot de hoogst denkbare kwaliteit en langdurige relaties met zowel klanten als medewerkers, die tevreden, trouw en loyaal zijn.

Niet groeien om te groeien

Dat onze aanpak succesvol is, bewijst de gestage groei die onze organisatie al vijf jaar op rij doormaakt. Ook, of misschien wel juist, in tijden van economische tegenwind. Overigens is groei niet onze onvoorwaardelijke ambitie; we willen allereerst de beste zijn in wat we doen. En dat we als organisatie daarvoor moeten groeien van regionale speler naar een speler die landelijke dekking biedt, beschouwen we als logische consequentie.

CIS en water

Water is een van de belangrijkse elementen op aarde. De mens bestaat grotendeels uit water en ook de aarde is voor het grootste deel bedekt met oceanen, meren en rivieren. Vanaf het ontstaan van CIS voelen wij ons verbonden met water. Omdat wij een duidelijke parallel zien tussen onze dienstverlening en water. Water is helder, zuiver en transparant; overeenkomstig onze werkwijze. Ook is water idealiter altijd aanwezig in de hoeveelheid die de klant wenst; precies zo kijken wij aan tegen ICT.

Water als metafoor

Het zal u waarschijnlijk niet verbazen dat onze relatie met water terugkomt in onze huisstijl. Maar we gaan verder. Ook in onze dienstverlening gebruiken we de watermetafoor. Zo hebben we het H2O building blocks model ontwikkeld, waarmee we veel projecten op transparante en efficiënte wijze kunnen uitvoeren.

 
  
Vestiging Nieuwegein Vestiging Geldrop Hoofdkantoor Weert Vestiging Maaseik (B) Vestiging Geulle Vestiging Geldrop Vestiging Geulle Vestiging Maaseik Hoofdkantoor CIS te Weert Vestiging Den Haag Vestiging Nieuwegein